TURATH adalah tradisi pengajian ilmu Islami secara talaqqi bersanad. Ianya adalah pengajian kitab-kitab karya para ulama muktabar yang diajarkan oleh seorang guru pembimbing. Disiplin pengajian begini adalah penting bagi memastikan para penuntut ilmu dapat mewarisi kefahaman ilmu agama secara sahih dari rantaian para guru yang sampai sehingga kepada Rasulullah.

Rasulullah meninggalkan kita dua rujukan utama iaitu al-Quran dan Hadis. Namun al-Quran dan Hadis ini perlulah dipelajari melalui kefahaman para ulama. Ini kerana ulama itu adalah pewaris para Nabi.

Beginilah cara para ulama silam menuntut ilmu di zaman kegemilangan Islam dahulu. Konsep pengajian ilmu Islami sebegini dibawa ke dalam Nurflix.tv bagi memberi peluang kepada semua masyarakat agar dapat mengambil manfaat.

Untuk siaran Premiere, Nurflix membawa satu tajuk pengenalan berserta empat buah tajuk pengajian iaitu ;

 • TURATH Ilmu Islami
  Dokumentari pendek
  Suatu Pengenalan
  29 Januari 2021
 • TURATH Ilmu Akidah
  Kitab Risalah Tauhid
  Karya Imam Baijuri
  Syarahan Maulana Ihsan Abu Bakar
  4 Februari 2021
 • TURATH Ilmu Tasawuf
  Kitab Penawar Bagi Hati
  Karya Syeikh Abdul Qadir al-Mandili
  Syarahan Ustaz Gunawan Abdul Aziz
  11 Februari 2021
 • TURATH Ilmu Tasawuf
  Kitab Bidayatul Hidayah
  Karya Imam al-Ghazali
  Syarahan Ustaz Syed Abdul Kadir Aljoofre
  18 Februari 2021
  Ustaz Syed Abdul Kadir Aljoofre
 • TURATH Ilmu Sirah
  Kitab Nurul ‘Uyun
  Karya Imam Ibn Sayyidi al-Nas
  Syarahan Ustaz Bashir Mohamed al-Azhari
  25 Februari 2021
  Bashir Mohamed Al-Azhari