Jejak Ulama Nusantara – 128 (Melaka)

Wali Allah Syeikh Syamsuddin al-Sumatra-i ( Meninggal dunia pada tahun 1630 )

Nama penuhnya ialah Syeikh Syamsuddin Bin Abdullah al-Sumatra-i.

Awal pendidikannya secara terperinci tidak dapat diketahui, hanya diperkatakan bahawa beliau adalah murid kepada Syeikh Hamzah al-Fansuri. Ada juga pendapat menyebut bahawa beliau pernah belajar daripada Sunan Bonang, iaitu seorang Wali Allah di tanah Jawa.

Syeikh Syamsuddin as-Sumatra-i adalah seorang ulama yang menguasai bahasa Parsi dan pernah menjadi Qadi al-Malikul Adil atau Mufti Besar Aceh semasa zaman pemerintahan Sultan Iskandar Muda (memerintah Aceh 1607-1636)

Sebagaimana Syeikh Hamzah al-Fansuri berpengaruh kepada Sultan Iskandar Muda demikian juga halnya dengan Syeikh Syamsuddin as-Sumatra-i. Sebarang urusan istana, Sultan Iskandar Muda sentiasa menyuruh orang memanggil Syeikh Syamsuddin as-Sumatra-i itu.

Demikian besar pengaruh Syeikh Syamsuddin as-Sumatra-i terlukis dalam Hikayat Aceh, “Hatta maka tatkala sampailah umur Sultan Husein Syah itu kepada 10 tahun, maka sabda Raja Iskandar Muda kepada Mahkota Dailamcai, “Panggil olehmu akan daku Syeikh Syamsuddin, dan kadi, dan Malikul Adil, dan Perdana Menteri, dan segala hulubalang!”.

Diantara karya penulisan beliau ialah :

 1. Tanbihut Thullab fi Ma’rifati Mulkil Wahhab
 2. Jawahirul Haqaiq
 3. Risalatul Baiyin Mulahazatil Muwahhidin ‘alal Muhtadi fi Zikrillah
 4. Kitabul Khirqah
 5. Nurud Daqaiq
 6. Mir-atul Iman
 7. Mir-atul Mu’minin
 8. Syarah Mir-atil Qulub
 9. Mir-atul Haqiqah
 10. Mir-atul Muhqqiqin
 11. Risalah Jawami’il ‘Amal
 12. Anwarud Daqaiq fi Kasyfi Asrarir Raqaiq
 13. Da-iratul Wujud
 14. Risalah Kasyfi Asraril Wujud
 15. Bayanul Qulub
 16. Risalah Pada Menyatakan A‘yan Tsabitah
 17. Risalah Mitsalil Wujud
 18. Risalah Pada Menyatakan Kelebihan Insan Daripada Sekalian Alam Yang Lain.
 19. Kasyfu Sirrir Rububiyah fi Kamalil ‘Ubudiyah
 20. Risalah Masa-il ‘llmil Haqiqah
 21. Haqiqah as-Shufi
 22. Haqqul Yaqin fi ‘Aqidatil Muhaqqiqin fi Zikri As-raris Shufiyinal Muhaqqiqin
 23. Syarah Ruba’i Syeikh Hamzah al-Fansuri
 24. Taukidul ‘Uqud

Beliau meninggal dunia, gugur syahid pada tahun 1630 di Melaka dan jenazahnya dikebumikan di Kampung Ketek.

Moga Allah Taala merahmati roh auliaNya. Amin

*Sumber – Syeikh Wan Mohd Shaghir

JejakUlamaNusantara