Ilmu Usul al-Fiqh menjelaskan bahawa orang yang hanya boleh terus berdalilkan al-Quran dan Hadith HANYALAH MUJTAHID seumpama al-Imam al-Syafi’iyy.

Adapun saya yang tak sampai tahap seorang mujtahid, maka Usul al-Fiqh memberitahu saya bahawa dalil saya aalah kalam MUJTAHID seumpama al-Imam al-Syafi’iyy.

Maka orang yang bukan seorang Mujtahid tetapi nak terus mencari hukum daripada al-Quran dan al-Hadith, dia telah berlakon sebagai seorang Mujtahid.

Credit : Ustaz Hairul Nizam al-Azhari