Kesempatan berada di Uzbekistan tempohari memberi peluang kepada saya untuk menjejaki beberapa tokoh2 besar dalam keilmuan Islam. Kemudian ia diteruskan dengan penelitian lanjut dalam lipatan sejarah Khurasan yang telah melakarkan nama2 lain dari kalangan para ulama dan cendekiawan Islam yang telah membuat sumbangan besar dalam perkembangan ilmu agama dan intelektual.

Khurasan adalah nama yang digunakan pada zaman dahulu (abad ke-3M sehingga abad ke-18M) untuk sebuah wilayah yang besar dan kini telah terpecah menjadi beberapa buah negara iaitu Uzbekistan, Turkmenistan, sebahagian Iran, sebahagian Afghanistan, sebahagian Tajikistan, sebahagian Kazakhstan, sebahagian Kirgystan dan sebahagian China. (lihat gambar yg di gariskan dengan garisan merah)

Perlu ditekankan disini bahawa kawasan yang dipanggil sebagai ma wara’a al-nahr (negeri belakang Sungai Jayhun/Amu Darya) atau dalam bahasa Latinnya Transoxiana hanyalah merangkumi Uzbekistan dan Kazakhstan. Ia merupakan sebahagian dari wilayah Khurasan yang lebih luas liputannya.

Asal usul nama Khurasan adalah dari bahasa Parsi yg bermaksud tempat matahari datang. “khur” ertinya matahari dan “asan” bererti datang. Nama itu diberikan ketika kawasan ini ditakluk oleh Sassanid.

Majoriti ilmuan Khurasan adalah rumpun besar Bangsa Turki yang menggunakan bahasa induk Turki(altaic) dan Parsi. Diantara kedua2 bahasa tersebut, bahasa Turki adalah jauh lebih tua berbanding bahasa Parsi. Oleh itu, banyak perkataan dalam Parsi diambil dari bahasa Turki.

Pada pemerhatian saya, kawasan Khurasan dahulunya muncul menjadi sebuah kawasan yang melahirkan cerdik pandai dan tokoh2 keilmuan yang hebat adalah kerana lokasinya yang berada dalam Laluan Sutera(Silk Road) yang menghubungkan China dan Eropah. Kemajuan ilmu dan intelektual menjadi lebih rancak berkembang di wilayah ini kerana dipacu oleh peranan yang dimainkan pemerintah Sassanid.

Ini semua memberikan kelebihan dari segi latar belakang pemikiran yang tinggi dan percampuran kebudayaan ilmu yang berbagai kepada penduduk wilayah Khurasan kesan dari keberadaannya terletak di tengah-tengah pertemuan yang strategik antara Tamadun Rom, Tamadun Yunani, Tamadun Parsi, Tamadun India dan Tamadun China.

Ditambah pula dengan datangnya Islam bersama peradabannya di wilayah Khurasan menyaksikan cetusan dan ledakan ilmu yang begitu mengagumkan dunia.

Senarai ulama dan cendekiawan yang dinyatakan dibawah adalah yang hidup dari zaman awal Islam sehinggalah 1500M. Saya berani katakan bahawa hampir 100% mereka adalah berfahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah.

Sungguhpun kebanyakan asal usul mereka adalah lebih berada di kawasan Iran, namun mereka bukanlah penganut Syiah kerana negara Iran hanya menjadi Syiah bermula pada era pemerintahan Safawid (1501M).

Nama Iran sebagai negara adalah sesuatu yang baru digunakan iaitu pada 1935M. Sebelum Safawid mengambil alih tampuk pemerintahan, ia di panggil sebagai wilayah Parsi. Selepas tahun 1500M, tidak kedengaran lagi para ulama atau cendekiawan yang berasal dari Iran.

Inilah beberapa nama tokoh besar Khurasan yang telah memberi acuan kepada ketamadunan dan peradaban dunia. Dibawah ini saya nyatakan nama nisbat mereka yg menunjukkan kepada nama tempat asal usul dan kelahiran mengikut nama2 negara yang sekarang. Juga disertakan sekali dengan bidang kepakaran masing2.

UZBEKISTAN

 1. Al-Bukhari (Bukhara)
  a.Imam Muhammad b. Isma‘il: muhaddis
  b. Ibnu Sina: medic
  c. Abu Mansur al-Qumri: physician
 2. Al-Tirmizi (Tirmiz)
  a. Imam Hakim: sufi, tafsir, hadis
  b. I. Abu Isa: hadis, pengarang Syamail
 3. Al-Samarqandi (Samarqand)
  a. I. Abul Laith: sufi, faqih, hadis, Tanbihul Ghafilin
  b. I. Fudhail b. Iyadh: sufi
  c. I. FadlulLah: sufi, faqih, guru kpd al-Jami, cicit I. Abul Laith
  d. Sh.Ibrahim al-Samarqandi/Asmoro: anak Sayyid Husain Jumadil Kubro, ulama ahlul bait, ibunya ialah orang Samarqand, merupakan moyang kepada Wali Songo
 4. Al-Khawarizmi (Khwarizm)
  a. Sh. Najmuddin Kubrawi (pengasas tareqat Kubrawiyah)
  b. Sh. Muhammad b. Nur al-Khalwati:pencetus Khalwatiah
  c. I. Zamakhsyari: tafsir, linguist
  d. I.al-Biruni/Bayruni:historian
  e. I. Muhammad b. Musa:mathematician: founder of algorithm & algebra
 5. Al-Shashi now Tashkent
  a. I. Abu Bakar:faqih Syafi’e
  b. I. Nizamudin: faqih Hanafi, pengarang Usul al-Shashi
 6. Al-Maturidi (I. Abu Mansur:aqidah Aswaja)
 7. Al-Qaffal (I. Abu Bakar:faqih Syafi’e)
 8. Al-Farghani / Ferghana (I. Burhanuddin:faqih Hanafi)
 9. Al-Nasafi (I. Abu Hafs:aqidah Maturidiyah)
 10. Al-Darimi near Samarqand (I.Abdullah:hadis)
 11. Al-Naqshbandi (Sh. Baha’uddin:pengasas tareqat Naqshabandi)
 12. Al-Kalabazi near Bukhara (I. Abu Bakar:sufi)
 13. Al-Ailaqi (I. Abu Rabi’:faqih)
 14. Al-Marghinani (Sahibul Hidayah:fiqh Hanafi)
 15. Al-Ghujdawani/ Gujdawan near Bukhara (Khoja Abdul Khaliq:sufi)
 16. Al-Kasani/al-Kashani:Kasansay near Ferghana
  a. I. Alauddin: faqih Hanafi
  b. I. Kamaluddin Abdul Razzaq:sufi wujudiyyah
  c: I. Afdhaluddin: philosopher
 17. Al-Nakhshabi near Bukhara (I. Abu Turab:sufi)

IRAN

 1. Al-Juwaini / Juvein
  a. I. Abul Ma’ali Abdul Malik :digelar Imam Haramain, guru I. Ghazali
  b. I. Abu Muhammad: faqih, ayah I. Haramain
  c. I. Abul Hasan Ali:sufi, hadis, abang I. Haramain
 2. Al-Naisaburi /Neishapur
  a. I. Muslim:muhaddis
  b. I. Abu Ali al-Daqqaq:sufi, guru dan ayah mertua Imam Qusyairi
  c. I. Abul Qasim al-Qushairi:sufi, pengarang Al-Risalah
  d. I. Al-Nasir Abadi:sufi
  e. I. Fariduddin Attar:sufi, poet
  f. Omar Khayyam:astronomer
 3. Al-Tusi /Tous
  a. I. Abu Hamid al-Ghazali dan adiknya, I. Ahmad
  b. I. Sarraj: sufi, pengarang Luma’
  c. I. Ali al-Ruzbari:sufi keturunan raja Kisra Parsi
  d. I. Nasiruddin:arkitek
  e. I. Jabir ibnu Hayyan:ahli kimia
  f. I. Abul Qasim Firdausi:kesenian
 4. Al-Shirazi / Shiraz
  a. I. Abu Ishaq: faqih Syafie
  b. I. Ibnu al-khafif:early sufi
  c. I. Qutbuddin:sufi & mathematician
  d. Mulla Sadra: philosopher
  e. Syeikh Sa’di:sufi, poet
  f. I. Sibawaih:linguistic
  g. Sh. Asiluddin Abdullah al-Husaini:sufi, pengarang maulid Darajud Durar
  h. I. Mansur b. Ilyas:pakar anatomi
 5. Al-Kirmani /Kermanshah
  a. I. Shah Kirmani:sufi
  b. I. Ahmad al-Dinawari:botanist
  c. I. Hamiduddin:philosopher
 6. Al-Hamadani/Hamadan
  a. I. Abdullah Aynul Qudah:sufi, anak murid I. Ahmad al-Ghazali
  b. I. Yusuf:sufi, tokoh tareqat Tayfuriah, Khwajagani
  c. Mir Sayyid Ali:tokoh wahdatul wujud
 7. Al-Taftazani/Taftazan (I. Sa’duddin:aqidah Asya’irah)
 8. Al-Isfarayini/ Isfarayin (I. Abu Ishaq:aqidah Asya’irah)
 9. Al-Bustami/Bastam (I. Abu Yazid:sufi)
 10. Al-Tibrizi/Tabriz (al-Khatib Tibrizi:hadis, Sahib Misykatul Masabih)
 11. Al-Isfahani / Isfahan
  a. I. Raghib: linguist
  b. I. Abu Shuja’:faqih Syafi’e
  c. I. Abu Bakar bin Furak:aqidah Asya’irah
  d. I. Ibnu Rustah:geologist
 12. Al-Firuzabadi
  a. I. Majduddin Abu Tahir:sufi, linguist, penyokong Syaikhul Akbar
  b. I. Abu Tahir:linguist
 13. Al-Bayhaqi / Sabsevar (I. Ahmad b. Husain:hadis)
 14. Sijistani / Sistani /Sijzi
  a. I. Abu daud:hadis
  b. Abu Sa’id al-Sijzi:Mathematician
 15. Al-Qazwini
  a. I. Ibnu Majah:hadis
  b. I. Zakaria:fizik
  c. I. Abul Khayr:hadis
 16. Al-Baghawi /Baghsyur (I. Husain:tafsir)
 17. Al-Jurjani / Gorgan
  a. I. Abdul Qahir:linguist, digelar Nuhwi
  b. I. Ali b. Muhammad:linguist, encyclopedic, digelar Al-Sayyid Al-Syarif, al-Husaini, keturunan Rasulullah SAW, pengarang al-Ta’rifat
  c. I. Abu Sa’id al-Darir, sufi, mathematician, murid I. Ibnu Arabi al-Hatimi
  d. I. Abu Sahl Isa al-Masihi: physician, guru Ibnu Sina
 18. Al-Iji /Ij near Syiraz (I. Adhuddin:aqidah)
 19. Al-Simnani /Semnan
  a. I. Alauddawla:sufi, pengikut tareqat Kubrawiyah, pembangkang wahdatul wujud
  b. I. Abul Hasan al-Kharqani:sufi
 20. Al-Razi / Rayy
  a. I. Fakhruddin:tafsir, philosopher
  b. I. Muhammad b. Zakaria:kimia
 21. Al-Tustari / Shooshtar (I. Sahl:juga dikenali al-Syustari:sufi)
 22. Al-Suhrawardi
  a. I. Shahabuddin Abu Hafs Umar: sufi, pengarang Awariful Ma’arif
  b. Abu al-Najib (anak saudara I. Abu Hafs)
  c. I. Shahabuddin Yahya al-Maqtul:tokoh isyraqi
 23. Al-Farisi/Fars (Mansur al-Hallaj:tokoh syatahat)
 24. Al-Kazaruni/Kazerun near Fars
  a. Sayyidina Salman al-Farisi:sahabat Nabi
  b. I. Muhammad b. Bayan
  c. I. Ali b. Muhammad
  d. I. Mansur b. Hasan
  e. I. Sadiduddin:medic
  f. I. Sa’duddin (pengarang mawlid al-Muntaqa)
  g.I. Abu Ishaq: sufi
 25. Al-Dawwani near Kazerun (I. Jalaluddin:aqidah Asya’irah)
 26. Al-Tabari /Tabaristan (I. Ibnu Jarir:tafsir)

27.al-Jailani /Gilan (Sh. Abdul Qadir:pengasas tareqat Qadiriyyah)

 1. Al-Dailami / Deylaman near Gilan (I. Abu Mansur -hadis: Musnad al-Firdaus)
 2. Al-Lahiji /Lahijan near Gilan (Sh. Umar:pengasas tareqat Khalwatiah, anak murid Sh. Muhammad b. Nur)
 3. Al-Farmadi/Farmad near Tus
  a. I. Abu Ali:guru Imam Ghazali
 4. Rayy
  a. I. Ibnu Hatim:muhaddis
  b. I. Abu Uthman al-Hiri:sufi
  c. I. Ibnu Misykawaih:ahli falsafah
 5. Al-Ahwazi/ Ahvaz (Abu Nuwas:poet)
 6. Al-Zanjani at Sultanieh (Ulugh Beg:Mathematician:cucu Timur Lenk)
 7. Al-Syahrastani (I. Tajuddin Abul Fatah:historian, pengarang al-Milal wa al-Nihal)

AFGHANISTAN

 1. Al-Balkhi
  a. Imam Syaqiq:sufi
  b. Hatim al-Asam:sufi
  c. Jalaluddin Rumi:sufi, poet
  d. Sh. Ibrahim bin Adham:sufi, al-Husaini, berketurunan Rasulullah, bekas raja Balkh
  e. I. Ahmad ibnu Khadrawaih:sufi
  f. Abu Zayd:pakar psikologi
  g. Abu Mash’ar:astronomer
 2. Kabul
  a. Chisti /Chist (Khoja Muinuddin:pengasas tareqat Chistiyyah)
  b. Ulama yg asal usul keluarganya dari Kabul;
  i. Ayah I. Abu Hanifah berasal dari Kabul, namun beliau lahir di Kufah, Iraq
  ii. Datuk kpd Imam Sirhindi berasal dari Kabul kemudian berpindah ke Sirhind, India
  iii. Ayah I. Malik b. Dinar berasal dari Kabul
 3. Al-Faryabi /Faryab (I. Zahiruddin:poet)
 4. Al-Ghaznawi / Ghazni
  a. I. Jamaluddin:qadhi, faqih Hanafi
  b. Mahmud Ghaznawi: raja, pemula kpd selawat Sultan
 5. Al-Hujwiri near Ghazni (I. Ali al-ghaznawi:sufi, pengarang Kashful Mahjub)
 6. Al-Juzjani/Juzjan (I. Minhaj Siraj:historian)
 7. Herat (ini adalah tempat bermula penyebaran tareqat Khalwatiah oleh Sh. Umar al-Khalwati, Khalwatiah adalah cabang dari tareqat Suhrawardiah manakala Sammaniah adalah cabang dari Khalwatiah)
 8. Al-Jami / Jam (Mawlana Abdul Rahman:sufi, Khwajagani)

TURKMENISTAN

 1. Al-Marwazi/Marwurruzz/Merv/Maru/Marwi/Marwa
  a. I. Bishr al-Hafi:sufi
  b. I. Shah Al-Kirmani:sufi
  c. I. Abdul Rahman al-Khazini:fizik
  d. I. Abu Ja’far al-Khazini: astronomer, mathematician
  d. I. Ishaq ibnu Rahwayh:hadis, faqih
 2. Al-Nasa’i (I. Ahmad al-Nasa’i:hadis)
 3. Al-Sarakhsi (Syamsul Aimmah Abu Bakar:faqih, Sahibul Mabsut)

KAZAKHSTAN

 1. I. Al-Zarnuji (I. Burhanuddin:Ta’lim al-Muta’allim)
 2. I. Al-Farabi (I. Abu Nasr:Saintis)

KYRGIZSTAN

Al-Kashgari now is Xinjiang, part of China
a. I. Mahmud: linguist, tokoh besar Uighur
b. Sh. Abdullah bin Muhammad:pengarang maulid, pengikut Naqshabandi

Credit : Ustaz Iqbal Zain al-Jauhari